Online Cep Merkezi > Tarifeler > Engelleri Aşan Midi Tarifesi

Engelleri Aşan Midi Tarifesi

Tarifeleri göster

Vodafone'la Engelleri Aşın!

24

Ay ,

Ayda

20 TL

 

Engelleri Aşan tarifelerle Vodafone iletişimdeki engelleri kaldırıyor.

İhtiyacınıza uygun Engelleri Aşan Mini ya da Midi tarifelerinden birini seçin siz de iletişimdeki engelleri aşın.

Engelleri Aşan Midi

Aylık sabit ücret: 20 TL 

Vodafonelularla: 20.000 dk

Tarifeye Geçiş İçin Gerekli Belgeler :

Diğer operatörden numaranızı taşımanız ya da yeni bir Vodafone faturalı hat almanız durumunda Engelleri Aşan tarifelerine geçiş için standart başvuru belgelerine ek olarak aşağıdaki belgelerden biri gereklidir:

- Engelliler için devlet hastanelerinden verilen sağlık raporu

Vodafone bireysel faturalı hat kullanıyorsanız ve tarifenizi Engelleri Aşan Mini ya da Midi olarak değiştirmek istiyorsanız standart başvuru belgelerine ek olarak aşağıdaki belgelerden biri gereklidir :

- Engelliler İçin Devlet Hastanelerinden Verilen Sağlık Kurulu Raporu

- Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlü Kimlik Kartı

- Engelli Federasyonları, Dernekleri, Vakıflarından Alınan Üye Kartı

Tarife engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli abonelerin katılımına açıktır.
Yeni abonelik tesis ederek tarifeye katılımda standart başvuru belgelerinin yanı sıra engelli olunduğunu ve engel nedenini belirten aşağıdaki belgelerden biri gereklidir:
o Özürlüler İçin Devlet Hastanelerinden Verilen Sağlık Kurulu Raporuo Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlü Kimlik Kartı
Mevcut abonelerin tarifeye katılımında standart başvuru belgelerinin yanısıra engelli olunduğunu belirten aşağıdaki belgelerden biri gereklidir:
o Özürlüler İçin Devlet Hastanelerinden Verilen Sağlık Kurulu Raporu
o Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlü Kimlik Kartı
o Engelli Federasyonları, Dernekleri, Vakıflarından Alınan Üye Kartı 
Engellilerin atadıkları veya kendilerine atanan vasiler engelli vasisi olduğunu belirten resmi belgeler ve yukarıda belirtilen belgelerle tarifeye katılım sağlayabilir.
Görüşmeler 6 sn'de bir ücretlendirilmektedir. 
Ücretsiz yurtiçi şebeke içi görüşme hakkı bir fatura dönemi için geçerlidir. İlgili fatura dönemi içinde kullanılmayan dakikalar bir sonraki aya devretmez. 
Dakika limitinin doldurulması durumunda uygulanan fiyat dakikası KDV ve ÖİV dahil 20 Kr'tur.
Yurtdışını arama, yurtdışına SMS atma, yurtdışında arama ve mesajlaşma, özel servis numaralarına doğru yapılan aramalar ayrıca ücretlendirilir. 
Toplu süre ücreti tarifeye yeni geçen abonelerde ilk ay için abonelik tarihinden fatura kesim tarihine kadar olan süre ile orantılı olarak alınır. 
Dönem içerisinde yapılan iptal işlemi veya başka bir anlık pakete geçmesi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder. 
Bir abone kendi üzerine en fazla 1 adet hattı ile Engelleri Aşan Mini veya Engelleri Aşan Midi tarifelerinden yararlanabilir. Referans ile tarifelere abonelik yapılamaz.
Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yapılan görüşmeleri kapsamayabilir.